WDRAŻANIE SYSTEMÓW COMPLIANCE (SYSTEMÓW ZGODNOŚCI)

Wspieramy organizacje i przedsiębiorców w zapewnieniu zgodności działalności z przepisami prawa. 

1.    Ochrona danych osobowych (RODO).

2.    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3.    Prawa autorskie i własność intelektualna.

4.    Prawo konkurencji.

5.    System antykorupcyjny.

6.    Prawa konsumentów (m.in. regulaminy sklepów, procedury reklamacyjne).

7.    Prawa pracownicze, przeciwdziałanie mobbingowi.

8.    Ochrona majątku i informacji poufnych przedsiębiorstwa.

9.    Umowy z kontrahentami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług przy wdrożeniu systemu compliance!

Zamknij menu