PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

     W ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oferujemy następujące usługi:

     1.    Opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym analizy transakcji i oceny ryzyka).

     2.    Opracowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu.                                                                

    Zachęcamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu!

Zamknij menu