PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wspieramy przedsiębiorców oraz wszelkie organizacje i zainteresowane osoby w sprawach związanych z prawem pracy 

i ubezpieczeń społecznych.

 

1.    Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS.

 

2.    Reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

3.    Reprezentacja przed sądem pracy.

 

4.    Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy, regulaminy, wypowiedzenia itp.).

 

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania profesjonalnej porady i rozwiązania problemów w kwestiach związanych z 

prawem pracy i ubezpieczeń społecznych!

 

Zamknij menu