eBook:

Instytucja rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym (rozprawa doktorska)

Warto go pobrać i przeczytać, dlatego że:
    • zawiera mnóstwo konkretnych i rzeczowych informacji dotyczących istoty decyzji administracyjnej, w tym decyzji podatkowej, oraz takich jej aspektów jak: ostateczność, skuteczność, wykonalność i wykonanie,
    • wszechstronnie opisuje niezwykle ważną instytucję postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, jaką jest nadanie decyzji administracyjnej i decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności,
    • precyzyjnie wskazuje kto, kiedy, w jakich okolicznościach i w jakim trybie może nadać decyzji administracyjnej lub podatkowej rygor natychmiastowej wykonalności,
    • przedstawia konsekwencje, które wywołuje nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej (podatkowej) dla strony postępowania administracyjnego (podatnika),

a co najważniejsze – jest to rozprawa doktorska – a więc bazuje na profesjonalnej literaturze prawniczej, orzecznictwie sądów administracyjnych i stanowiskach przedstawicieli doktryny prawa.

Close Menu