Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedura anonimowego zgłaszania naruszeń

Kolejną - obowiązkową do wdrożenia w przedsiębiorstwie procedurą - jest wskazana w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Zamknij menu