Czym jest system compliance (system zgodności z prawem)?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko samej znajomości wielu przepisów prawa. Coraz więcej regulacji prawnych wprost bowiem nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania i wdrożenia różnorodnych procedur, polityk i analiz (chociażby w obszarach takich, jak: ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kontakty z konsumentami, przeciwdziałanie mobbingowi itp.), które mogą dodatkowo być przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych do tego podmiotów. Przede wszystkim jednak brak odpowiedniej dokumentacji oraz działanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spotkać się z poważnymi restrykcjami finansowymi.

Dodatkowo – po wejściu w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – powinności te zostaną znaczenie rozszerzone, gdyż obowiązkowe stanie także wprowadzenie odpowiednich procedur i systemów zabezpieczających, składających się na system compliance.

Jednocześnie coraz powszechniejsze staje się wprowadzanie w przedsiębiorstwach wewnętrznych uregulowań (np. kodeksów etyki) czy tzw. dobrych praktyk, a więc takich działań, które przynosząc konkretne i pozytywne rezultaty, podnoszą standardy prowadzonej działalności.

Zamknij menu