SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

 

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ:

(+48) 662-905-630

Z przepisami prawa każdy z nas spotyka się na co dzień. Niezwykle obszerne i różnorodne dziedziny prawa dotykają wielu aspektów naszego życia. Zawierają ogrom regulacji prawnych napisanych niejednokrotnie skomplikowanym i nieczytelnym językiem, co znacznie utrudnia nie tylko prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków prawnych, lecz również przeszkadza w procesie dochodzenia swoich praw. Dlatego też nigdy za wiele profesjonalnych, a przy tym zrozumiałych i przejrzystych wyjaśnień oraz wskazówek pozwalających na swobodne poruszanie się w gąszczu przepisów prawa.

PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 • sporządzenie opinii podatkowych i analiz podatkowych, weryfikacja i audyty działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego
 • reprezentacja w czasie postępowań kontrolnych i podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
 • przeprowadzanie audytów podatkowych

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ograny administracji

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych

E-COMMERCE

 • przygotowanie regulaminów sklepów internetowych,
 • przygotowanie regulaminów konkursów i promocji 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby RODO
 • przygotowywania polityk prywatności, polityk „cookies”, polityki zarządzenia systemami informatycznymi.

WINDYKACJA I EGZEKUCJA

 • prowadzenie przedsądowych negocjacji z dłużnikami
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

 • opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • analizy transakcji i oceny ryzyka
 • opracowywanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kancelaria Prawna dr Aleksandry Małysz-Pilch stawia sobie za cel przekładanie zawiłego języka ustaw na wersję przyjazną dla odbiorcy.

ZAMKNIJ