SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

(+48) 662-905-630

Z przepisami prawa każdy z nas spotyka się na co dzień. Niezwykle obszerne i różnorodne dziedziny prawa dotykają wielu aspektów naszego życia. Zawierają ogrom regulacji prawnych napisanych niejednokrotnie skomplikowanym i nieczytelnym językiem, co znacznie utrudnia nie tylko prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków prawnych, lecz również przeszkadza w procesie dochodzenia swoich praw. Dlatego też nigdy za wiele profesjonalnych, a przy tym zrozumiałych i przejrzystych wyjaśnień oraz wskazówek pozwalających na swobodne poruszanie się w gąszczu przepisów prawa.

WDRAŻANIE SYSTEMÓW COMPLIANCE (SYSTEMÓW ZGODNOŚCI) W OBSZARACH:

 1. Ochrona danych osobowych (RODO).
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 3. Prawa autorskie i własność intelektualna.
 4. Prawo konkurencji.
 5. System antykorupcyjny.
 6. Prawa konsumentów (m.in. regulaminy sklepów, procedury reklamacyjne).
 7. Prawa pracownicze, przeciwdziałanie mobbingowi.
 8. Ochrona majątku i informacji poufnych przedsiębiorstwa.
 9. Umowy z kontrahentami.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

 1. Opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym analizy transakcji i oceny ryzyka).
 2. Opracowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby RODO.
 2. Przygotowanie polityk prywatności, polityk „cookies”, polityk zarządzenia systemami informatycznymi.

PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 1. Sporządzanie opinii podatkowych i analiz podatkowych, weryfikacja i audyty działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego.
 2. Reprezentacja w czasie postępowań kontrolnych i podatkowych.
 3. Reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi.
 4. Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 1. Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji.
 2. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.
 3. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. Sporządzanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ograny administracji.

PRAWO PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1. Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS.
 2. Reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 3. Reprezentacja przed sądem pracy.
 4. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy, regulaminy, wypowiedzenia itp.).

PRAWO CYWILNE

 1. Umowy cywilnoprawne.
 2. Sprawy o zapłatę i odszkodowania.
 3. Regulacja prawna nieruchomości, zasiedzenia i służebności.
 4. Sprawy konsumenckie.

WINDYKACJA I EGZEKUCJA

 1. Prowadzenie przedsądowych negocjacji z dłużnikami i wierzycielami.
 2. Sporządzanie wezwań do zapłaty.
 3. Reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

PRAWO RODZINNE i SPADKOWE

 1. Rozwody i separacje.
 2. Alimenty.
 3. Podziały majątku.
 4. Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi.
 5. Długi spadkowe.
 6. Działy spadku.
 7. Zachowki.

Kancelaria Prawna dr Aleksandry Małysz-Pilch stawia sobie za cel przekładanie zawiłego języka ustaw na wersję przyjazną dla odbiorcy.

Zamknij menu